- V roce 2011 pořádala Jednota Orel Kobylí ve spolupráci s Klubem přátel historie Kobylí, benefiční koncert se skupinou GospelPort ze Znojma. Výtěžek z koncertu byl převeden farnosti Kobylí, na opravu kostela sv. Jiří v Kobylí. Symbolický šek na 8.000 Kč převzal otec Andřej, správce farnosti Kobylí. 

 

===================================================================================================================

 

- Svatý Hostýn je oblíbené poutní místo všech Orlů. 

  Záznam z Orelské pouti na Sv. Hostýně najdete ZDE.

===================================================================================================================

 

- Členové Jednoty Orla Kobylí se každoročně zůčastňují červencové ,,Katolické charizmatické konference" v Brně.

 

====================================================================================================================