Jednota Orla v Kobylí byla založena 23. dubna 1920

     Prvními členy Jednoty se stali lidé, kteří před vznikem ČSR byli členy Cyrilské jednoty, Sdružení venkovské omladiny a mladí lidé z méně majetných rodin. Cvičitelé byli školeni v nácvičných kurzech. Z počátku se cvičilo na dvoře fary a bývalých stájích, v domech, na dvorech a na mlatech členů Orla. Tam se také nacvičovala divadla.

     Velký rozkvět činnosti nastal v roce 1925 za působení ve farnosti kaplana P. Augustina Štrofa, kdy Jednota pořádala první hody. 

     Chyběly prostory pro činnost Orla. V roce 1934 bylo navrženo postavení Katolického domu - Orlovny, na zakoupeném pozemku. Stavba zahájena na jaře roku 1935. S finanční pomocí nadčených členů a příznivců Orla a P. Fr. Martínka, byla v neděli 8. září 1935 slavnostně otevřena budova - Orlovna. Poté následoval největší rozmach tělovýchovné a kulturní činnosti, kterou ukončila 2.světová válka.

     Po skončení války v roce 1945 byl Čs. Orel obnoven a Jednota Kobylí obnovila svou činnost. Navázala na předválečné výsledky. Zřídila nové tělocvičné nářadí, předměty pro kulturu a divadlo. V roce 1946 byl pořízen prapor Jednoty.

     Roku 1948 byla činnost Orla násilně ukončena a budova Orlovny znárodněna se vším vybavením. Sál použit jako sklad obilí. V šedesátých letech obec zřídila v budově kinosál a v osmdesátých letech byly prostory zmodernizovány. V roce 1990 byla Jednota Orla v Kobylí opět obnovena. První akce Jednoty, účast na Orelské pouti na Svatém Hostýně, 26. srpna 1990. Budova Orlovny vrácena do majetku Orla. 

     V letech 2006-7 proběhla rekonstrukce Orlovny za velké podpory Ústředí Orla a Obce Kobylí. Slavnostně otevřena 10. března 2007.

     V půdních prostorách jsou vybudovány Kuželky a Fitness ... zajištěn dohled proškolených trenérů.

     O tato zařízení je ze strany občanů velký zájem. Také probíhají turnaje v kuželkách pro všechny věkové kategorie a turnaje Mezižupní.

   (Ze záznamů z Kroniky Jednoty Orla Kobylí)  

   Archivní fotografie